Kosten van maatregelen

- Sommige maatregelen kosten helemaal niets! Zie rubriek 'Wat kan ik doen ?'

Mochten de eerder genoemde maatregelen niet het gewenste effect geven, dan is het laten uitvoeren van metingen* een goede optie.

Tarieven (per 21 jan. 2019):

Optie 1: voor een complete 1e meting (nulmeting): € 525,- exclusief BTW en exclusief reiskosten (€0,40,- per km). Hierbij ga ik uit van een meetduur ter plaatse van 3 uur. Verlenging van de meettijd a €65,- per uur excl. BTW is mogelijk.

N.B: het uitwerken van alle meetgegevens kost veel tijd, vandaar het tarief!

Optie 2: Bij geen behoefte aan een uitgebreid schriftelijk meetverslag is de prijs voor de 1e meting €350,- exclusief BTW en exclusief reiskosten.

Optie 3: Specifieke meetwensen a €65,- per uur met een minimum meetduur van 2 uur exclusief reiskosten (€0,40 per km) en exclusief BTW.

Optie 4: Vragen via info@emstraling.nl; De eerste 15 minuten van mijn (telefoon / e-mail)tijd is gratis, daarna €30,- per half uur.

Speciale wensen:

- hoogfrequent spectrum analyse (grafisch overzicht van hoogfrequente stralingsbronnen -zendmasten, Wi-Fi, enz- incl. sterkte van deze bronnen, welke zich in de omgeving bevinden) a € 150,- excl. BTW.

- spectrum analyse lichtnet vervuiling a €450,- excl. BTW en excl. reiskosten.

- spectrum analyse vervuiling elektrische aarde a €65,- per uur (minimaal 2 uur) excl. BTW en excl. reiskosten.

- reductie vervuiling lichtnet: prijs op aanvraag.

 

(Ik maak graag een schriftelijke, vrijblijvende offerte)


TIP: schaf geen dure 'oplossingen' aan voordat een meting in huis heeft plaatsgevonden.

* Een meting houdt in dat m.b.v. geavanceerde apparatuur de EM stralingssituatie in huis in kaart wordt gebracht. De resultaten zullen in een rapport (indien van toepassing) worden toegezonden inclusief adviezen voor aanpassing of verbetering. Het rapport zal telefonisch worden doorgenomen.
 
 
Terug naar  Maak een afspraak