Wat kunt u verwachten?

Wat kunt u verwachten van een meting 'aan huis'?
 
A - Intake gesprek (telefonisch) om huidige situatie in te schatten en een referentiekader te scheppen
 
B - Meting EMstraling in huis: laagfrequent (huis-elektriciteitsnetwerk), hoogfrequent (straling van telefoons, zendmasten e.d.), lichaamspotentiaal (slaapkamer), elektriciteitsvoorziening in huis, meterkast, meting van vervuiling van het huis-elektriciteitsnetwerk, aarding en verlichting.
C - Meetrapport met toelichting - N.B: de aanbevelingen in het rapport verplichten u tot niets!
 
Indien gewenst kan een oplossingstraject in gang worden gezet waarin opvolging wordt gegeven aan de adviezen in het meetrapport:
 
    - Voorstel oplossingstraject
    - Start oplossingstraject volgens adviezen en afspraken
    - Her-meting
    - Afronding en evaluatie
 
Terug naar Maak een afspraak