Doel van deze website

Algemeen doel:
- Verbeteren van de leefomgeving van EMV gevoeligen zodat natuurlijk gezondheidsherstel weer optimale kansen krijgt.
 
Achtergrond: dat de medisch-wetenschappelijke wereld om ons heen nog niet de juiste middelen heeft ontwikkeld of voldoende diepgaand onderzoek heeft verricht om de vervelende neveneffecten van EM straling allemaal te meten, laat staan bestrijden, betekent helaas niet dat het probleem niet bestaat (talloze, vaak schreinende gevallen van EMV gevoeligen geven hier duidelijk blijk van).
Het probleem rondom EM straling is complex en heeft niet alleen te maken met technische (vaak meetbare) zaken maar ook met persoonlijke, vaak zeer moeilijk meetbare aspecten. Dit betekent dat de aanpak van EM stralingseffecten voor iedereen anders is.
 
Specifieke doelen:
- Mensen die veel gezondheidsklachten m.b.t. EM straling (elektrosmog, elektrostress) ervaren, informeren en actief helpen bij hun zoektocht naar oplossingen.
- Met praktische en brede informatie duidelijk maken dat er ondanks alle EM stralingsperikelen ook nog hoop is waar EM gevoeligen uit kunnen putten.
- Vergroting bewustzijn - EM gevoeligheid is géén probleem dat 'tussen de oren' zit.
- Met zo weinig mogelijk technisch jargon dié zaken rondom EM te bespreken die voor de mens belangrijk en nuttig zijn.
 
Startpagina